SHSLCH - Dimension One
info@dimensiononekitchens.com

SHSLCH

Shannon single lever monobloc sink mixer, chrome